عیب یابی پکیج والترم

E1:  عدم تشخیص شعله E2: عمل کردن ترموستات ایمنی E5: مشکل عملکرد سیستم مدار گرمایشی E6: مشکل سیستم آب گرم مصرفی E14: اشکال در سیستم پرشر سوییج هوا E22: اشکال در تنظیم پارامترها E35: عملکرد بد ردیاب شعله H20:  نشانه حداقل فشار آب

عیب یابی پکیج مدل گنیاماکسی

چراغ 80:  فعال شدن بخش ایمنی با افزایش بیش ازحد دما. این خطا زمانی خاموش میشود که دما به مقدار مجاز برگردد و دکمه Reset را فشار دهید چراغ 70و80: فعال شدن بخش ایمنی با خطا در احتراق چراغ 60و80: پمپ در آستانه یخ زدگی چراغ 60و 70: برنر در آستانه یخ زدگی چراغ 60و70و80: گردش آب[…]

عیب یابی پکیج فالکه و بایماک مدل f

کدF02: خطای شعله غیر واقعی (کاذب) کد F13:قفل شدن پکیج کد F22: مشکل در ولتاژ پایین کد F23 : مشکل در دیفرانشیل کد F25: مشکل در برد الکترونیکی کد F31: مشکل در NTC گرمایش مرکزی کد F32 :مشکل در سنسور هوای بیرونی کد F33:مشکل در NTC اب گرم مصرفی کد F37 : مشکل در فشار[…]

عیب یابی پکیج فالکه و بایماک مدل E

خطای جرقه زنی :E01 خطای آتش کاذب:E02 گرم شدن بیش از حد :E03 مشکل کلید فشار هوا:E04-E05-E06 کابل ترموستات دودکش :E07 مشکل در برد الکترونیکی:E08 مشکل در شیر کنترلر گاز:E09 مشکل در برد الکترونیکی:E12 مشکل در برد الکترونیکی :E21

عیب یابی پکیج ایرفل

LP: کمبود فشار آب HL: نقص در ترموستات حد AF: نقص در پرشر هوا HB: نقص در NTC گرمایش DB: نقص در NTC آبگرم BC: نقص در احتراق پکیج -عدم وجود گاز G1: نرسیدن برق به سیم پبچ تنظیم شیر گاز A5: پکیج ترکیبی هنگام راه اندازی

عیب یابی پکیج اخگر مدل ARA

F3: خطا در سنسور آب مصرفی F4: خطا در سنسور شوفاژ F5: خطای حسگر یا یون یا مشکل گاز F6: خطا در لیمیت سوییج 78 درجه F7:خطا در سنسور دود F8: خطا در لیمیت 110 درجه

عیب یابی پکیج زاس

LP: خطای کمبود فشار آب HL: سنسور حد فعال شده AF:  پرشر سوییچ هوا ایراد دارد Hb: و NTC گرمایش ایراد دارد db:و NTC مصرفی ایراد دارد bC: خطای شعله یا خطای کنترل شعله G1: خطای مدولاتور شیر گاز AS: خطای ناپایداری برنامه Fr: انجماد

عیب یابی پکیج 2000

E0: نداشتن آب= شارژ آب در سیکل گرمایش + هواگیری E1: عدم تشکیل شعله E3: خرابی NTC و یا قطعی مسیر ارتباطی E4: پرشر سوییچ هوا :برد به فن دستور داده اما پرشر هوا باز میماند. برای رفع ایراد دودکش فن پرشر هوا شلنگ سیلیکونی و ونتوری E5: پرشر سوییچ هوا: قبل از دستور برد به فن پرشر هوا[…]

عیب یابی پکیج استانبول مدل E

E1: خطای جرقه زنی E2: خطای آتش غیر واقعی E3: گرم شدن بیش از حد E4,E5,E6: مشکل کلید فشار هوا E07: کابل ترموستات دودکش E8,E12,E21: مشکل در برد الکترونیکی E9: مشکل در شیر کنترل گاز

عیب یابی پکیج MEGATERM (گروه مرکوری)

E0: افت فشلر آب مدار گرمایش E1: عدم تشکیل یا تشخیص شعله EE: و NTC آبگرم مصرفی E3: ایراد در NTC گرمایش E4: انسداد دودکش خطای پرشر سوییچ دود E5: انسداد دودکش خطای پرشر سوییچ دود E6: ایراد حسگر شعله E7: بالا رفتن دمای مدار گرمایش E8: بالا رفتن دمای مدار رفت گرمایش (85 درجه ) E9: افزایش دمای مدار گرمایش[…]