عیب یابی پکیج استانبول مدل E

E1: خطای جرقه زنی E2: خطای آتش غیر واقعی E3: گرم شدن بیش از حد E4,E5,E6: مشکل کلید فشار هوا E07: کابل ترموستات دودکش E8,E12,E21: مشکل در برد الکترونیکی E9: مشکل در شیر کنترل گاز