چگونه از روی کار پکیج بفهمیم ایراد کجاست؟

1)سیستم گرمایش کار میکند ولی رادیاتورها گرمای مطلوب ندارد علت چیست ؟ کوتاه بودن ارتفاع شعله (به علت کم بودن فشار گاز ساختمان و یا تنظیم نبودن شیرگاز کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به بار گرمایشی ساختمان وجود هوا در مدار نیمه باز بودن شیرهای رفت و برگت دستگاه ضعیف شدن فنر سوپاپ بای[…]