عیب یابی پکیج فالکه و بایماک مدل f

کدF02: خطای شعله غیر واقعی (کاذب) کد F13:قفل شدن پکیج کد F22: مشکل در ولتاژ پایین کد F23 : مشکل در دیفرانشیل کد F25: مشکل در برد الکترونیکی کد F31: مشکل در NTC گرمایش مرکزی کد F32 :مشکل در سنسور هوای بیرونی کد F33:مشکل در NTC اب گرم مصرفی کد F37 : مشکل در فشار[…]

عیب یابی پکیج فالکه و بایماک مدل E

خطای جرقه زنی :E01 خطای آتش کاذب:E02 گرم شدن بیش از حد :E03 مشکل کلید فشار هوا:E04-E05-E06 کابل ترموستات دودکش :E07 مشکل در برد الکترونیکی:E08 مشکل در شیر کنترلر گاز:E09 مشکل در برد الکترونیکی:E12 مشکل در برد الکترونیکی :E21