عیب یابی پکیج MEGATERM (گروه مرکوری)

E0: افت فشلر آب مدار گرمایش E1: عدم تشکیل یا تشخیص شعله EE: و NTC آبگرم مصرفی E3: ایراد در NTC گرمایش E4: انسداد دودکش خطای پرشر سوییچ دود E5: انسداد دودکش خطای پرشر سوییچ دود E6: ایراد حسگر شعله E7: بالا رفتن دمای مدار گرمایش E8: بالا رفتن دمای مدار رفت گرمایش (85 درجه ) E9: افزایش دمای مدار گرمایش[…]