عیب یابی پکیج مدل گنیاماکسی

چراغ 80:  فعال شدن بخش ایمنی با افزایش بیش ازحد دما. این خطا زمانی خاموش میشود که دما به مقدار مجاز برگردد و دکمه Reset را فشار دهید چراغ 70و80: فعال شدن بخش ایمنی با خطا در احتراق چراغ 60و80: پمپ در آستانه یخ زدگی چراغ 60و 70: برنر در آستانه یخ زدگی چراغ 60و70و80: گردش آب[…]