عیب یابی پکیج ایساتیس مدل kareez30ll

کد E01 : گرمای بیش از حد

کد E02 :

 • وجود هوا در سیستم
 • رسوب مبدل ثانیویه
 • خرابی NTC
 • خرابی کیت شیر سه راهه
 • خرابی پمپ ،زمانی این خطا رخ میده که تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه از 7 درجه سانتیگراد باشد و این حالت برای 3 مرتبه تکرار شود

کد E3 : تغییر دماب آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 20 درجه و یا تغییر دمای ابگرم برگشت در یک ثانیه بیش از 20 درجه باشد که عوامل زیر باعث این خطا میشه :

 • وجود هوا درسیستم
 • رسوب مبدل ثانویه
 • خرابی NTC
 • خرابی کیت شیر سه راهه
 • خرابی پمپ

کد E4 : دمای آبگرم گرمایش رفت 55 درجه از برگشت بیشتر بوده واین روند 3 مرتبه تکرار گردد :

 • وجود هوا درسیستم
 • رسوب مبدل ثانویه
 • خرابی NTC
 • خرابی کیت شیر سه راهه
 • خرابی پمپ

کد E5 : دمای آبگرم گرمایش برگشت 10 درجه از رفت بیشتر بوده و این روند 3 مرتبه تکرار گردد :

 • وجود هوا درسیستم
 • رسوب مبدل ثانویه
 • خرابی NTC
 • خرابی پمپ
 • مسدود شدن مسیر

کد E6 : دمای آبگرم گرمایش برگشت 30 درجه از رفت بیشتر است :

 • وجود هوا در سیستم
 • اتصال نادرست پکیج به سیستم های گرمایشی
 • مسدود شدن مسیر
 • خرابی NTC
 • عدم نصب صحیح NTC ها

کد E10 : خطا در خواندن سنسور فشار

کد E11: فشار آب در مدار کمتر از 0.4 بار شده

کد E12: فشار مدار آب بیشتر از 3 بار شده

کد E13: خرابی سنسور رفت گرمایش

کد E14 : خرابی سنسور برگشت گرمایش

کد E15 : خرابی سنسور آب بهداشتی

کد E16 : خطا در سنسور خارجی

کد E21 : وجود خطا در برد که باعث توقف پکیج میشود که ممکن است برد خراب شده باشد

کد E30: در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود تسخیص شعله

کد E31 : تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته است

کد E32 : پرش شعله از روی سطح برنر (10 مرتبه پرش در یک مرتبه درخواست گرمایش)

کد E41 : قبل از شروع تشکیل شعله پرشر سوییچ هوا فعال باشد

کد E42 : در حین کار پکیج پرشر سوییچ باز شده باشد

کد E43 : تاخیر در بسته شدن پرشر سوییچ هوا

کد E50 : عدم اتصال کانکتور CN 4

کد 51 : عدم اتصال کانکتور CN 10

کد E60 : خطا در قسمت پمپ

کد E61 : اختلال در کارکد پمپ

کد P01: تغییر دمای ابگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 درجه

کد P02 : دمای آبگرم گرمایش رفت 55 درجه از برگشت بیشتر باشد

کد P03: دمای آبگرم گرمایش برگشت 10 درجه از رفت بیشتر باشد

کد P06: فشار پایین آب مسیر گرمایش

کد P07: فشار بالای آب مسیر گرمایش

کد P21: اشکال در ایجاد شعله برای بار اول

کد P22: عملیات ایجاد شعله موفقت آمیز نیوده برای بار دوم

کد P23: قطع شعله در حین کار پکیج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *