عیب یابی پکیج ایساتیس مدل kareez30ll

کد E01 : گرمای بیش از حد کد E02 : وجود هوا در سیستم رسوب مبدل ثانیویه خرابی NTC خرابی کیت شیر سه راهه خرابی پمپ ،زمانی این خطا رخ میده که تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه از 7 درجه سانتیگراد باشد و این حالت برای 3 مرتبه تکرار شود کد E3[…]

عیب یابی پکیج ایساتیس مدل kareez26ll

کد E01 : گرمای بیش از حد کد E02 : وجود هوا در سیستم – رسوب مبدل ثانیویه – خرابی NTC – خرابی کیت شیر سه راهه – خرابی پمپ ،زمانی این خطا رخ میده که تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه از 7 درجه سانتیگراد باشد و این حالت برای 3 مرتبه[…]

عیب یابی پکیج مدل سوپرلوکس اف اف

90: افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش 50و40 : عدم گردش آب کافی 60و70: عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای رفت آب مدار گرمایش مرکزی 70و80: عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای برگشت اب مدار گرمایش مرکزی 70: خطا ارتباط برد اصلی با پنل کنترل 40و50و60و70و80: زدن کلید RESET بیشتر از[…]

عیب یابی پکیج ایساتیس مدل mehr26ff,newstar26ff

کدE0: خطای سنسور آب ورودی کد E1:کمبود آب کد E2: نبود شعله کد E3: اشکال درNTC گرمایش کدE4: اشکال در NTC مصرفی کد E5: دستگاه در حالت تابستانه است کد E6 : عیب در سیستم تهویه کدE7: گرمای بیش ازحد کدE8: عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش کدE9 : محل جامپر S4[…]