عیب یابی پکیج وستن (WESTEN) مدل STAR DIGIT

E1: مشکل گاز E2: سنسور اطمینان ترموستات از جا پریده E3: خطای سنسور ترموستات دود – سوییچ فشار دود E4: خاموشی شعله E5: سنسور حد شوفاژ E6: خطای سنسور حد گرم E10: فشار آب پایین است E11: ترموستات اطمینان به دلیل دمای پایین قطع شده E25: افزایش بیش از حد دمای پکیج :ایراد احتمالی در پمپ E35: مشکلات شعله E97: بهم خوردن تنظیمات برد الکترونیکی[…]