عیب یابی پکیج یونیکال مدل eve

کد 01:  قطع بوبین شیر برقی کد AS : ایراد فن در مدل فن دار کد HE : دمای بیش از حد دستگاه کد AF : اشکال در تخلیه دود کد LP : فشار ناکافی آب یا عملکرد پرشر سوییچ کد FC : یخ زدگی کد HL : عملکرد ترموستات حد کد db : خطا[…]

عیب یابی پکیج یونیکال مدل IDEA

کد Eb : سنسور بیرونی قطع است کد -HE- : دمای دستگاه بسیار بالا ست کد -Fr- : یخ زدگی کد -HL- : عملکرد ترموستات حد در اثر افزایش دمای سیستم کد-db- : خطا در سنسور آبگرم مصرفی کد -Hb- : خطا در سنسور مدار گرمایشی کد -LP-: کمبود فشار آب مدار گرمایشی کد -AS-[…]

عیب یابی پکیج یونیکال مدل alkon

کد Eb : سنسور بیرونی قطع است کد rb : سنسور دمای برگشت آب شوفاژ قطع گردیده است کد SP : پارامتر های عملکرد دستگاه ایراد پیدا کرده اند کد LC : آب در مدار اولیه دستگاه گردش کافی ندارد کد bU : تغذیه نادرست جهت برنر .بستگی به برق مصرفی دارد (فرکانس و ولتاژ[…]