عیب یابی پکیج شفیع ساز شرق مدل یونیکال

01: بوبین شیر برقی قطع است Eb: سنسور بیرونی قطع است HE: دمای بسیار بالا FR: یخ زدگی HL: عملکرد ترموستات حد در اثر افزایش دمای سیستم DB: خطا در سنسور آب مصرفی HB:خطا در سنسور مدار گرمایش LP: کمبود فشار آب مدار گرمایشی AS: قطع شدن فن AF: اشکال در تخلیه دود FD: شعله کاذب FP: تنظیمات کارخانه دستکاری شده E1:[…]