عیب یابی پکیج RINNOVA مدل BIASI

E1: گاز قطع است یا عدم تشکیل شعله E2: خرابی NTC حرارتی E3: بلوک شدن کامل(قفل شدن) E4: خطای حداقل فشار آب سیستم یا عدم چرخش پمپ E5: خطای سنسور دود یا گرفتگی در دودکش یا خرابی کنکتور فن E6: خرابی سنسور NTC رفت شوفاژ E7: خرابی حسگر NTC آب مصرفی E8: خرابی حسگر بیرونی E9:خرابی جسگر دود E10:  خطای فرمان حسگر[…]