عیب یابی پکیج رادیانت(RADIANET)

E1: عدم تششخیص یا تشکیل شعله E2: افزایش دما گرمایش به بیش از 95 درجه (فعال شدن کلید حرارتی) E3: فعال شدن پرشر سوییچ دود E5: اشکال در NTC گرمایش E6: اشکال در NTC آبگرم مصرفی E14: انسداد دود کش یا اشکال در پرشر سوییچ دود E17: مدولار کردن شیر گاز E18: نقص در مدار[…]