عیب یابی پکیج پولار مدل اوشن استار

کد E0 : خطا در سنسور آب سرد کد E1: کمبود فشار آب در مدار گرمایش گیرپاژ پمپ خرابی دیافراگم یا میکرو سوییچ کد E2 : عدم تشکیل یا تشخیص شعله کد E3 :اشکال در NTC گرمایش کد E4 : اشکال در NTC مصرفی کد E6 : اخطار دود کش کد E7 : دمای بیش[…]

عیب یابی پکیج پولار مدل لاکی استار

کد E0 : خطا در سنسور آب سرد کد E1: کمبود فشار آب در مدار گرمایش گیرپاژ پمپ خرابی دیافراگم یا میکرو سوییچ کد E2 : عدم تشکیل یا تشخیص شعله کد E3 :اشکال در NTC گرمایش کد E4 : اشکال در NTC مصرفی کد E6 : اخطار دود کش کد E7 : دمای بیش[…]