عیب یابی پکیج نوتا (NOTA) مدل bemol-5

کد E01 : نمایش خاموش شعله یا شمعک کد E02 : نمایش خطا یا ایراد در شعله یا مشعل کد E03 : محافظ دمای حد بالا کد E04 : ایراد در سوییچ فشار بالا کد E05 : بسته نشدن سوییچ فشار هوا کد E06 : در طول را اندازی مشعل 5بار افت فشار هوا وجود[…]

عیب یابی پکیج نوتا (NOTA) مدل bemol 24ff

کد A01 : خاموشی شعله یا شمعک – ترموستات موقت قطع شده کدE03 : خطای APS کد E05 : خطای سنسور CH کد E06 : خطا یا خرابی سنسور DHW کد E10: توقف سوییچ فشار هیدرولیک کد E26 : دمای بیش از حد CH /DHW

عیب یابی پکیج نوتا(nota) مدل ff24

کد E01 : خاموشی شعله یا شمعک کد E02 : ترموستات اطمینان قطع شده کد E03 : ترموستات دود کش یا هوا کش یا سوییچ فشار دودکش قطع شده است کد E05 : نقص و خرابی در پروب تحویل یا رفت کد E06 : خرابی سنشور DHW کد E10 : توقف سوییچ فشار هیدرولیک کد[…]

عیب یابی پکیج نوتا (NOTA) مدل cf24

کد E01 : خاموشی شعله یا شمعک کد E02 : ترموستات اطمینان قطع شده کد E03 : ترموستات دود کش یا هوا کش یا سوییچ فشار دودکش قطع شده است کد E05 : نقص و خرابی در پروب تحویل یا رفت کد E06 : خرابی سنشور DHW کد E10 : توقف سوییچ فشار هیدرولیک کد[…]

عیب یابی پکیج نوتا(NOTA) مدل ff31

کد E01 : خطای منبع گاز کد E02 : ترموستات اطمینان قطع شده کد E03 : ترموستات دودکش یا هواکش یا سوییچ فشار دود کش قطع شده کدE05 : خطای سنسور NTC در گرمایش مرکزی کد E06 : خطای سنسور NTC در حالت آبگرم مصرفی کد E10 : فشار آب کم است کد E25 :[…]

عیب یابی پکیج نوتا (NOTA)مدل nx31

کد E01 : نشانگر عدم جرقه زنی کد E02 : نشانگر ایراد در شمعک یا شعله کد E03 : محافظ حد دمای بالا کد E04 : ایراد در سوییچ فشار هوا کد E05 : بسته نشدن سوییچ فشار هوا کد E06 : سوییچ فشار هوا 50 بار در طول راه اندازی و فعال شدن پکیج[…]