عیب یابی پکیج MEGA TERM -RAY

E1: عدم تشکیل یا تشخیص شعله E2: افزایش دمای مدار گرمایش به بیش از 95 درجه (فعال شدن کلید حرارتی) E3: خطای دودکش E4: افت فشار آب مدار گرمایش E6: دمای آبگرم مصرفی مطلوب نیس -مشکل در NTC آبگرم مصرفی E7: دمای اب گرمایش مطلوب نیس-مشکل در NTC گرمایش E9: دستگاه در معرض یخ زدگی E10: وجود رسوب در مبدل حرارتی