عیب یابی پکیج مکس‌لیت – پلانیکس

E0: خطای سنسور آب ورودی E1: کمبود آب E2: نبودن شعله یا عدم تشخیص شعله E3: اشکال در NTC های گرمایش E4: اشکال در NTC آبگرم مصرفی E5: دستگاه در حالت تابستانه است E6: عیب در سیستم تهویه E7: گرمای بیش از حد EE: انتخاب اشتباه کلید DIP روی برد کنترل E8: عدم برقرای ارتباط[…]