عیب یابی پکیج مارس (MARS)

CO: دستگاه در معرض یخ زدگی است GS: بدون عبور آب از مبدل مشعل روشن شده SY: خرجی آبگرم مصرفی اشکال دارد CS: و NTC مدار رفت اشکال دارد HS: و NTC مدار برگشت گرمایش اشکال دارد DH: عدم تشکیل یا تشخیص شعله FY: انسداد دودکش  خطای پرشر سوییچ دود YL: افت فشار آب مدار گرمایش