عیب یابی پکیج لورچ (LORCH)

E0 : خطای عدم ارتباط با ترموستات زمان دار E1: عدم تشکیل یا تشخیص شعله E2: انسداد دودکش-خطای پرشر سوییچ دود E3: خطای ترموستات سیستم گرمایشی E4: خطای ترموستات سیستم مصرفی E5:اشکال در مدولاتور شیر گاز E6:افزایش دمای گرمایش به بیش از90 درجه E7: اختلال در عملکرد سوییچ فشار هوا E8: افت فشار آب مدار گرمایش E9:[…]