عیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل K24CF

کد AF: سیستم ضد یخ زدگی کد E1: پرشر سوییچ آب در وضغیت قطع میباشد (مدار ان باز است) کد E2: عیب یابی شعله (یون ) حین کار کد E8: ترموستات حدی 105 درجه عمل کرده است (قطع است) کد E10 : نشت دود به محیط(ترموستات دودکش قطع است) کد E12-E30-E99: برد الکترونیک معیوب است[…]

عیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل K24FF

کد AF: سیستم ضد یخ زدگی کد E1: پرشر سوییچ آب در وضغیت قطع میباشد (مدار ان باز است) کد E2: عیب یابی شعله (یون ) حین کار کد E8 : ترموستات حدی 105 درجه عمل کرده است (قطع است) کد E10 : نشت دود به محیط(ترموستات دودکش قطع است) کد E12-E30-E99: برد الکترونیک معیوب[…]

عیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل BFF,BCF

کد 30- 40 : خرابی برد کنترل کد80: بازشدن ترموستات ایمنی 105 درجه کد 70 : افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از 89 درجه کد80 و 70 : سنسور شعله (یون ) کد 80 و 60 : عملکرد ضدیخ زدگی با پمپ روشن کد 70 و 60 : عملرکد ضد یخ زدگی با مشعل روشن[…]

عیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل MFF ,MCF

کد 30- 40 : خرابی برد کنترل کد80 : بازشدن ترموستات ایمنی 105 درجه کد 70: افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از 89 درجه کد80 و 70 : سنسور شعله (یون ) کد 80 و 60 : عملکرد ضدیخ زدگی با پمپ روشن کد 70 و 60 : عملرکد ضد یخ زدگی با مشعل روشن[…]

عیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل EFF, ECF

کد 30- 40 : خرابی برد کنترل کد80: بازشدن ترموستات ایمنی 105 درجه کد 70 : افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از 89 درجه کد80 و 70 :سنسور شعله (یون ) کد 80 و 60 : عملکرد ضدیخ زدگی با پمپ روشن کد 70 و 60 : عملرکد ضد یخ زدگی با مشعل روشن کد[…]

عیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل LF24FF , LF24CF

کدE1: پرشر سوییچ آب در وضعیت قطع میباشد کدE2 : عیب یابی یون حین کار کدE8: ترموستات حدی در 105 درجه عمل کرده است .یعنی قطع کرده است مدل L24CF کد E10: نشد دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است) کد E99-E30-E12: برد الکترونیک معیوب است کد E31: ترمیستور مدار شوفاز اشکال دارد (اتصال کوتاه[…]