عیب یابی پکیج گلدیران مدل مکس الیت

کد E0 : خطای سنسور آب سرد ورودی کد E1 : کمبود فشار آب کد E2 : مشکل در برقراری شعله کد E3 : مشکل در سنسور آب مدار گرمایش کد E4 : مشکل در سنسور آب گرم مصرفی کد E6 : خطای فشار هوا کد E7 : دمای بیش از حد مجاز مدار گرمایش[…]

عیب یابی پکیج گلدیران مدل P262Fs,P262Fw

کد E1 : عدم تشکیل و یا تشخیص شعله کد E2 : حرارت بیش از حد کد E3: اشکال در تهویه – پرشر فن کدE4: افت فشار در مدار گرمایش(کمبود آب) کد E6 : و NTC آبگرم مصرفی خراب است کد E7: و NTC گرمایش خراب است کد E9: منجمد شدن سیستم گرمایش

عیب یابی پکیج گلدیران مدل P302Fw , P302Fs

کد E1 : عدم تشکیل و یا تشخیص شعله کد E2: حرارت بیش از حد کد E3: اشکال در تهویه – پرشر فن کدE4: افت فشار در مدار گرمایش(کمبود آب) کد E6 : و NTC آبگرم مصرفی خراب است کد E7: و NTC گرمایش خراب است کد E9: منجمد شدن سیستم گرمایش