عیب یابی پکیج GEOMAT

E1: قفل شدن یونیزاسیون E2: خرابی ترموستات ایمنی یا قطعی کابل مربوطه E3: خرابی پرشر سوییچ هوا یا شیلنگ یا ونتوری E5: کارکرد نادرست حسگر گرمایش- قطعی کابل مربوط E6: کارکرد نادرست سنسور ابگرم مصرفی- قطعی کابل مربوط E17: از کار افتادن مدولاتور شیر گاز E22: نیاز به برنامه ریزی پارامتر ها E77: اشکال در برق 07: فعال کردن تست دود:نگه[…]