عیب یابی پکیج گازور(gazor)

E1: کمبود آب دستگاه E2: خطای جرقه E3: خطای حسگر آبگرم E4: خطای حسگر آبگرم مصرفی E6: خطای دودکش E7: خطای دما بالا مدل بدون LCD :چراغ قرمز روشن و چراغ زرد چشمک میزند کمبود آب دستگاه مدل بدون LCD : چراغ قرمز روشن خطای جرقه مدل بدون LCD : چراغ زرد چشمک زن خطای حسگر آب گرم مدل[…]