عیب یابی پکیج دوکوم مدل atron h24,atron h28

F01: خطای حرارت بیش از حد (بیشتر از 98 درجه سانتی گراد )که همراه علامت RESET میاد F02: خطای NTC آب گرم مصرفی F03: خطای سنسور جریان مدار گرمایش F04: خطای یونیزاسیون F05: خطای جریان هوا .این خطا ممکنه توسط ولتاز زیر 166 ولت هم به وجود میاد F06: خطای سنسور برگشت مدار گرمایش F07: خطای نشت از شیر گاز F08: خطای حرارت[…]