عیب یابی پکیج DEOTERM

E1: نبودن گاز یا عدم تشخیص شعله E2: دمای بالا 105 درجه (سنسور حد عمل کرده) E3: مشکل فن یا سوییچ ایمنی دودکش E4: کم بودن آب داخل دستگاه E6: سنسور آبگرم مصرفی معیوب است E7: سنسور رفت گرمایش معیوب است