عیب یابی پیکج بوش مدل اکسکلوسیو

کد FD:بی دلیل کلید ریست فشار داده شده کد FA:سیگنال اضافی سنسور شعله کدF7: سیگنال اضافی سنسور شعله کثیفی الکترود ها کابل الکترود سنسور خروجی گازهای احتراق رسیدن رطوبت به برد کد F0: اشکال در برد کد EA:عدم تشکیل یا تشخیص شعله کدE9:ترموستات حد عمل کرده است کدE2: اشکال در NTC گرمایش کدD5: سنسور دمای[…]

عیب یابی پکیج بوش مدل کامفورت

کد FD: بی دلیل کلید ریست فشار داده شده کد FA: سیگنال اضافی سنسور شعله کدF7: سیگنال اضافی سنسور شعله کثیفی الکترود ها کابل الکترود سنسور خروجی گازهای احتراق رسیدن رطوبت به برد کد F0: اشکال در برد کد EA: عدم تشکیل یا تشخیص شعله کدE9: ترموستات حد عمل کرده است کدE2: اشکال در NTC[…]

عیب یابی پکیج بوش مدل کلاسیک سیلور

کد FD: بی دلیل کلید ریست فشار داده شده کد FA: سیگنال اضافی سنسور شعله کدF7: سیگنال اضافی سنسور شعله کثیفی الکترود ها کابل الکترود سنسور خروجی گازهای احتراق رسیدن رطوبت به برد کد F0: اشکال در برد کد EA: عدم تشکیل یا تشخیص شعله کدE9: ترموستات حد عمل کرده است کدE2: اشکال در NTC[…]

عیب یابی پکیج بوش مدل کلاسیک

کد FD: بی دلیل کلید ریست فشار داده شده کد FA: سیگنال اضافی سنسور شعله کدF7: سیگنال اضافی سنسور شعله کثیفی الکترود ها کابل الکترود سنسور خروجی گازهای احتراق رسیدن رطوبت به برد کد F0: اشکال در برد کد EA: عدمتشکیل یا تشخیص شعله کدE9: ترموستات حد عمل کرده است کدE2: اشکال در NTC گرمایش[…]

عیب یابی پکیج بوش مدل یورومکس

کد FD: بی دلیل کلید ریست فشار داده شده کد FA: سیگنال اضافی سنسور شعله کدF7: سیگنال اضافی سنسور شعله کثیفی الکترود ها کابل الکترود سنسور خروجی گازهای احتراق رسیدن رطوبت به برد کد F0: اشکال در برد کد EA: عدم تشکیل یا تشخیص شعله کدE9: ترموستات حد عمل کرده است کدE2: اشکال در NTC[…]

عیب یابی پکیج بوش مدل یورو اسمارت

چراغ ریست هر ثانیه یکبار روشن و خاموش میشود : عدم تشکیل یا تشخیص شعله ترموستات حد عمل نکرده اشکال در شیر کنترل گاز یا فشار گاز اشکال در سیم کشی چراغ ریست 4 بار در ثانیه روشن و خاموش میشود: اشکال در NTC گرمایشی اشکال در NTC مصرفی اشکال در سنسور NTC دود اشکال[…]

عیب یابی پکیج بوش مدل یورولاین

چراغ دکمه ریست در ثانیه 2 بار روشن و خاموش میشود و دومین led از سمت چپ چشمک میزند: ترموستات حد عمل کرده چراغ دکمه ریست در ثانیه 1 بار روشن و خاموش میشود و سومین led از سمت چپ چشمک میزند: عدم تشکیل یا تشخیص شعله چراغ دکمه ریست در هر 2ثانیه یکبار روشن[…]