عیب یابی پکیج بوتان مدل Vrona

E01:وجود اشکال در روشن شدن مشعل پس از طی شدن پروسه جرقه زنی E02: عمل نمودن کلید حرارتی در اثر بالا رفتن بیش از حد دمای آب مدار گرمایش یا قطعی در کابل متصل به آن E03:عمل نمودن کلید حرارتی کلاهک تعدیل E04: پایین بودن فشار آب مدار گرمایش E06: خرابی سنسور دمای آبگرم بهداشتی[…]

عیب یابی پکیج بوتان مدل Roma

A01:خرابی حسگر:به طور کلی تشکیل نشدن شعله(خرابی جرقه زن،خرابی شیر گاز و قطعی گاز ) A02: کلید حرارتی A03: پرشر دود ترموستات دود مجموعه فن A04: اشکال در کلید حداقل فشار آب A05:خرابی برد A06: مصرفیNTC A07:گرمایش NTC A11:حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده- انفجاری روشن شده ADJ:تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایش[…]

عیب یابی پکیج بوتان مدل Perla

E01:عدم تشخیص شعله (شیر گاز ،جرقه زنی ، حسگر) E02:قطعی ،خرابی ویا عمل کردن کلید حرارتی E03:اشکال در پرشر دود ،مجموعه دود ،ترموستات دود E04:عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش E06: قطعی NTC آبگرم مصرفی E7: قطعی NTC گرمایش E11:حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیر گاز ADJ: تنظیم الکتریکی حداقل[…]

عیب یابی پکیج بوتان مدل CV

E1: نبود شعله-قطع گاز E2: فعال شدن کلید حرارتی مبدل و یا قطع ارتباط آت با برد E3: رفع نشدن مشکل دودکش ویا کلید ایمنی فشار دود بعد از دوقیقه E4:خطای مدولاتور شیر گاز E5: اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش E6: اشکال در سنسور حرارتی مدار آبگرم مصرفی E7: وصل نودن کلید ایمنی فشار[…]

عیب یابی پکیج بوتان مدل Benessere pro

10: قطعی گاز خرابی حسگر شعله 11: انفجاری روشن شدن 20: کلید حرارتی 21: خرابی یا قطع سنسور روی مشعل 22: سنسور دود 30و31: خرابی فن و کلید ایمنی دود بعد از یک دقیقه 40: پایین بودن فشار آب بیشتر از یک دقیقه 41:پایین بودن فشار آب کمتر از یک دقیقه 42: خرابی ترنسدیوسر(حسگر) فشار[…]

عیب یابی پکیج بوتان مدل Benessere pro 30KIS

AL21: خرابی سنسور مشعل (200درجه)ن AL22: قطع ارتباطی مجموعه سیم با برد AL30: حسگر اختلاف فشار دود AL31: هنگام بروز این کد دستگاه اتوماتیک ریست میشود تا شاید مشکل برطرف بشه AL50: روشن شدن دسگاه بدون ارسال فرمان از برد (دستگاه انفجاری روشن میشود)

عیب یابی پکیج بوتان مدل optima -Alta-calda venezia

سبز ثابت: مشعل روشن سبز چشمک زن 1 تا 5 ثانیه : آماده بکار(عدم تقاظا) سبز چشمک زن .05 ثانیه تا 0.5 ثانیه : حالت زمستانه پرشر دود و مجموعه فن گیرپاژ پمپ حالت انتظار اشکال در کلید حداقل فشار آب قفل کردن NTC ها روی یک مقاومت کاذب اشکال در کلید فشار چگالیده سبز[…]

عیب یابی پکیج بوتان مدل BEN324I

قرمز ثابت:ممکنه چند دلیل داشته باشه: قطعی خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی یا ترموستات دود عدم تشکیل شعله پس از 2یا 3 مرتبه جرقه زنی بعد از 3 ثانیه اتصالی حسگر قرمز چشمک زن : بنا به زمان چشمک زدن : 0.1 ثانیه: قطعی NTC مدار گرمایش و آبگرم مصرفی 0.5 ثانیه: قطعی پتانسیومتر[…]

عیب یابی پکیج بوتان مدل nouva Benessere

01=گاز قطع است 02=کلید حرارتی روی مبدل عمل کرده 03=ترموستات دود عمل کرده 04 علاوه قرمز و زرد=آب در مدار شوفاژ وجود ندارد یا فشار آب مدار شوفاژ کم است 05=مشکل ارتباط ریموت کنترل با دستگاه 06=آب مصرفی NTC قطع شده است 07=آب NTCشوفاز قطع شده است