عیب یابی پکیج باکسی (BAXI) مدل LUNA3

کد 01E: نارسایی گاز ورودی کد 02E : فعال شدن کلید حرارتی کد 03E : انسداد دودکش – خطای پرشر سوییچ دود کد 05E: خطای عملکرد NTC گرمایش – انسداد مدار گرمایش – افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش کد 10E : افت فشار آب مدار گرمایش کد 11E : عدم عملکرد ترموستات حد[…]

عیب یابی پکیج باکسی (BAXI) مدل ECO3

کد 01E: عدم تشکیل یا تشخیص شعله کد 02E: فعال شدن کلید حرارتی کد 03E: انسداد دودکش -خطای کلید ترموستات دود کد 04E: این کد عکس العمل برد کنترل به سیگنال های ورودی میباشد کد 05E: انسداد دود کش – خطای پرشر سوییچ دود کد 06E: نرسیدن هوای تازه به شیر برقی یا انسداد مسیر[…]