عیب یابی پکیج آلپروس

E0: خطای ضد یخ زدگی E1: خطای جرقه -سیستم ایونایز(تشخیص شعله) E2: خطای ترموستات حد E3: خطای مسدود بودن دودکش یا خطای فن E4: اگر دما داخلی دستگاه به بیش از 90 درجه برسد خطای E4 ظاهر میشه که با دکمه ON- OFF رفع میشه E6: خطای سنسور فشنگی آب گرم مصرفی E7: خطای سنسور کلیپسی سیستم شوفاژ E8: اگر[…]