کولر گازی میدیا مدل ایزی ۱۲H10

مشخصات کلی عملکرد: سرمایش و گرمایش

مشخصات کلی برای مساحت ۱۷ تا ۲۲ متر مربع (براساس شرایط)

مشخصات کلی حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: ۱۸ متر

مشخصات کلی دارای سیستم توربو و سیستم تشخیص تعداد نفرات

مشخصات کلی حافظه ثبت موقعیت پره های پخش هوا

مشخصات کلی دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

مقایسه