سنسور حداقل فشار اب رزوه ای
پرشر آب رزوه ای

1 عدد در انبار