موتور شیر سه طرفه دوکا درجه یک کانکشن بزرگ
موتور شیر سه طرفه دوکا کانکشن بزرگ

1 عدد در انبار