موتور شیر سه طرفه درجه یک سوکت کوچک
موتور شیر سه طرفه سوکت کوچک

1 عدد در انبار